Jak powinny wyglądać roboty drogowe zimą

0
534
Jak powinny wyglądać roboty drogowe zimą

W ciągu zimy dochodzi do największego zniszczenia nawierzchni, w szczególności bitumicznych. Stopień uszkodzeń dróg uzależniony jest od jakości materiałów, z których powstały, a także od sposobu ich wbudowania w konstrukcję drogi. Jednakże dzięki regularnym pracom remontowym, opartym na dobrej praktyce budowlanej można znacznie zmniejszyć ilość zniszczeń drogowych.

Prace budowlane wykonywane w okresie zimy

Co więcej wbrew powszechnym opiniom bardzo niska i długotrwała ujemna temperatura, a także oblodzenia czy śnieg nie są największym zagrożeniem dla dróg bitumicznych lub betonowych. Większość zniszczeń wywoływana jest zmiennym cyklem zjawisk atmosferycznych, takich jak rozmnażanie oraz zamarzanie wody, która znajduje się na powierzchni jezdni. Tym samym roboty drogowe Rybnik muszą być wykonywane regularnie, aby nie doszło do poważnych zniszczeń. Co więcej w okresie zimowym może być także realizowana budowa dróg.

Zimowe remonty dróg

Asfalt ma stosunkowo małą lepkość zwłaszcza w wysokich temperaturach. To sprawia, że pokrycie lata, kiedy temperatury są bardzo wysokie ziarna gresowe, które są szkieletem mineralnym mieszanki łatwo ulegają przemieszczaniu. Podczas dużych nacisków w związku z ruchem pojazdów dochodzi do szybkiego pojawienia się kolejnych. Obok kolein pojawiają się także spływy krawędziowe. Tego typu deformacje strukturalne mogą być poważnym zagrożeniem dla kierowców. Tym samym konieczne jest podejmowanie stosownych prac budowlanych i naprawa uszkodzonych powierzchni asfaltowych. W przypadku bardzo dużych uszkodzeń powierzchni konieczne jest ponowne układanie asfaltu. Prace drogowe realizowany w okresie zimowym są szczegółowo opisane w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym. Mogą być one podejmowane przy temperaturze sięgającej do minus 15 stopni Celsjusza.

Zatem za roboty drogowe zimowe uważa się zarówno pracę realizowany od późnej jesieni, w okresie zimy aż do wczesnej wiosny. Przyjmuje się, że temperatura zewnętrzna jest poniżej 5 stopni Celsjusza. Wówczas budowa musi być odpowiednio zorganizowana, co więcej pomieszczenia użytkowane przez pracowników muszą być wyposażone w ogrzewanie. Pracownicy drogowi muszą ponadto posiadać stosownym odzież roboczą, która nie prowadzi do wychłodzenia organizmu. Niezbędny jest ponadto uporządkowanie oraz odwodnienie placu budowy, w szczególności dróg, na których zalega woda czy też śnieg. Tym samym niezbędne okazuje się także sprzęt do odśnieżania oraz posypywania śliskich powierzchni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here